De catàleg o a mida

ENVASOS DE CATÀLEG

 

Davant la consulta d’un client, el primer que fem es veure fins a quin punt es poden complir els seus requeriments utilitzant qualsevol dels envasos que ja tenim en catàleg.

Envasos

Si cap dels envasos Standard compleix el 100% dels requeriments, proposarem un envàs “fet a mida”.

 

1.200 motlles construïts durant la vida professional avalen la nostra capacitat de desenvolupar envasos “fets a mida”

ENVASOS FETS A MIDA
 

Un envàs fet a mida s’ajusta estrictament a les necessitats tècniques, funcionals i d’imatge, expressades per el client.

El disseny i construcció́ del utillatge es una part mes del nostre procés.

Procés

Des de la maduració del concepte fins l'aprovació de les mostres de producció, gestionem cada etapa amb total confidencialitat i rigor.

  1. Madurem la idea conjuntament amb el client
  2. Estudiem el procés d’envasat previst
  3. Considerem quin serà el contingut i la vida esperada
  4. Valorem les circumstancies de distribució, venda i ús
  5. Determinem un objectiu de vida útil de l'envàs
  6. Realitzem l’estudi de factibilitat
  7. Presentem una proposta tècnica de solució mitjançant les mostres realitzades amb prototips de màster i/o fusta. 

Comptem amb probes funcionals del procés d'envasar per validar el disseny.